top of page

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä
Nimi: Vuokrakoti ja -kiinteistöt Pöllänen Oy
Y-tunnus:  0631855-4
Osoite: Itutie 9
Postinumero: 54110
Postitoimipaikka: Lampikangas
Puhelinnumero: 040 824 9643
Sähköpostiosoite: pollanen@vuokrakotipollanen.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Vuokrakoti ja -kiinteistöt Pöllänen Oy
Nimi: Kirsi Vertanen
Osoite:Savenvalajantie 10
Postinumero: 53500
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Puhelinnumero: 040 824 9643
Sähköpostiosoite: pollanen@vuokrakotipollanen.com

Tietosuojavastaava
Yritys: Vuokrakoti ja -kiinteistöt Pöllänen Oy
Nimi: Kirsi Vertanen
Osoite:Savenvalajantie 10
Postinumero: 53500
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Puhelinnumero: 040 824 9643
Sähköpostiosoite: pollanen@vuokrakotipollanen.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, palvelun ja asiakassuhteen ylläpitoon, käyttöoikeuksien hallintaan ja kehitystoimintaan.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.  

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan (yritys tai yksityishenkilö) nimi, Y-Tunnus / henkilötunnus henkilöllisyyden varmistamiseksi, sähköpostiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään. Henkilöasiakkaan suostumuksella voidaan tarkistaa luottotiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Jotkut yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page